Nog eerder op ons 67e met pensioen

De Tweede Kamer is het eens geworden over een nog snellere verhoging van de AOW-leeftijd. In 2016 gaat deze leeftijd naar 66 jaar en in 2021 moet dit voor alle Nederlanders 67 jaar zijn. Zowel linkse als rechtse partijen zijn zich ervan bewust dat de huidige AOW-bijdrage van de regering heel duur is. Daarom moeten mensen steeds langer door werken. Degenen die eerder willen stoppen met werken moeten zelf voor een flinke spaarpot zorgen.

Te weinig geld voor AOW

jetta klijnsmaJetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken, sprak over het reeds aangekondigde regeerakkoord als ‘noodzaak door groeiende overheidsuitgaven en oplopende overheidstekorten’. In de volksmond betekent dit simpelweg dat er te weinig geld is om de huidige AOW te kunnen betalen.

Hoewel de verhoging van de AOW leeftijd flink wat geld zal besparen voor de overheid is het uiteindelijk maar een tijdelijke oplossing aangezien het aantal werkenden in ons land snel aan het dalen is. Er is sprake van een structurele daling doordat er meer mensen met pensioen gaan dan dat er werkenden bij komen. Dit heeft tot gevolg dat de uitgaven voor de overheid stijgen terwijl de inkomsten dalen.

Het lijkt erop dat er momenteel twee concrete oplossingen zijn voor het probleem; in de toekomst de AOW leeftijd nog verder omhoog duwen of een lagere AOW-uitkering.

 

 

Comments are closed.

 
 
 
 
Privacy Policy